فا
EN

دوره های آمادگی اخذ نمایندگی بیمه و کارگزاری بیمه (آداب)

فراخوان ثبت نام در دوره ی مجازی

دوره جامع آمادگی اخذ نمایندگی بیمه

با ارائه گواهینامه مورد تایید بیمه مرکزی

با مجوز وتحت نظارت مستقیم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان مدیریت صنعتی خوزستان ثبت نام  داوطلبان کلاس های آمادگی آزمون های جامع «بدو ورود نمایندگی بیمه» و متقاضیان «دریافت کد کارگزاری از بیمه مرکزی» را اجرا می نماید.

طبق مقررات مصوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی بیمه که فاقد سابقه کار مرتبط می باشند، موظف اند دوره آموزشی مورد تایید بیمه مرکزی را به‌ مدت ۱۲۰ / ۱۴۰ / ۱۶۰ ساعت (بسته به مقطع و مدرک تحصیلی) و دوره آموزشی کارگزاری را به مدت ۴۰ ساعت گذرانده و گواهی‌نامه قبولی معتبر را جهت اخذ پروانه فعالیت به شرکت بیمه ارائه نمایند.

در این راستا این مرکز برگزاری دوره های آموزشی مربوطه را برنامه ریزی و اجرا نموده و در پایان دوره به متقاضیان گواهی نامه معتبر و مورد تایید بیمه مرکزی را ارائه می دهد

مدت زمان دوره (ساعت) نوع برگزاری بستر برگزاری شروع دوره ارگان وابسته گواهینامه صادرکننده گواهینامه سرفصل های آموزشی
۱۶۰
آنلاین
پژوهشکده بیمه
بلافاصله پس از تکمیل ظرفیت دوره
دوره تحت نظارت بیمه مرکزی
رسمی مورد تایید بیمه مرگزی
پژوهشکده بیمه

در انتهای دوره آموزشی، آزمون پایان دوره توسط پژوهشکده بیمه به صورت مجازی و سراسری برگزار میشود و در صورت کسب نمره حد نصاب گواهینامه مورد تایید بیمه مرکزی تقدیم می گردد
زمان‌بندی کلاسها توسط پیامک به متقاضی اطلاع داده می شود

جهت کسب اطلاع بیشتر و پیش ثبت نام با شماره همراه زیرتماس حاصل فرماید