فا
EN

ارتباط با سازمان مدیریت صنعتی خوزستان

ارتباط باما

اهواز، کوی ملت ( کوروش سابق ) فاز۳ خیابان ۳ جنب مسجد قبا، سازمان مدیریت صنعتی خوزستان

کدپستی ۶۱۶۴۸۷۳۷۳۵