فا
EN

اهداف دپارتمان شرکت های بیمه از نهادهای مهم در بازار سرمایه اند که از طریق پذیرش ریسک‌ های متنوع و همچنین تقویت منابع مالی برای سرمایه‌ گذاری در بازار پول و سرمایه نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور ایفا می نمایند. با توجه به اینکه حدود هشتاد سال از آغاز فعالیت تخصصی صنعت بیمه می گذرد ولی متاسفانه علی رغم قدمت و پیشینه آن، هنوز این صنعت به اندازه کافی توسعه نیافته است. یکی از مهمترین دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت بیمه را می توان عدم ارائه آموزش حرفه ای و تخصصی مهارتها و دانش بیمه ای دانست. طبیعی است که مهم ترین اصول و زیرساخت های مورد نیاز برای تحولی شگرف در صنعت بیمه، افزایش و ارتقاء سطح دانش فنی، حرفه ای و تجربی شاغلان و دست اندرکاران شرکت های بیمه می باشد، زیرا با نادیده گرفتن این مهم و عدم ارتقاع سطح علمی افراد شاغل در این صنعت در دراز مدت شاهد عقب افتادگی و عدم موفقیت صنعت بیمه خواهیم بوددستیابی به ضریب نفوذ درحدانتظار وظیفه خطیر و سنگینی را بر دوش صنعت بیمه محول نموده است که یکی از ابزارهای جدی ومهم این هماورد طلبی مجهز و مسلح شدن به آموزش و ارتقای دانش پرسنل و نمایندگان محترم شرکت های بیمه می می باشدکه در این راستا خلق آموزش های مبتنی بر نیاز بازار کار از طریق شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در صنعت بیمه از وظایف ایفای مسئولیتهای اجتماعی می باشد. صنعت بیمه بیش از پیش نیازمند تحول در ارائه خدمات بیمه ای نوین و روشهای ارائه خدمات بیمه ای بروز است و. از طرف دیگر آموزش تخصصی و کاربردی کلیه افراد شاغل در صنعت بیمه اعم از مدیران تا عوامل نمایندگی ها، کارگزاران و ارزیابان خسارت در کنار سایر وظایف جزء اولویتهای مدیریت صنعتی نمایندگی استان خوزستان خواهد بود.که باتوکل برخداوندمتعال تمام توان وتلاش خودرابرای این امربکارخواهیم برد..

فعالیتهای دپارتمان همگام شدن با نظام آموزش عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام در صنعت بیمه ارتقای دانش کار و ایجاد مهارت های متناسب با حوزه فعالیت های شغلی افراد در صنعت بیمه از قبیل • انجام امور مربوط به صدور • انجام امور مربوط به تسویه خسارات • بهره مندی ازاصول ودانش بازاریابی نوین • انجام امور مربوط به حسابداری شعب • استفاده کاربردی از علم مدیریت بیمه و سایر مهارت های مرتبط با آن • افزایش مهارت حرفه ای دانش آموختگان • ایجاد ارتباط و تعامل قوی و ارگانیک با شرکت های بیمه جهت راهبرد فنی صنعت بیمه • ایجاد اشتغال و تامین نیروی انسانی فرهیخته • بهره مندی شرکتهای بیمه از توان نیرو های فنی و متخصص تحصیل کرده صنعت بیمه • حرکت در مسیر توسعه و تولید دانش بیمه ای در جامعه • نهادینه کردن آموزش عالی در صنعت بیمه • ارتقای علمی، فنی و فرهنگی در قالب برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان صنعت بیمه به منظور تعمیم و گسترش فرهنگ بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه • گسترش فرهنگ بیمه در جامعه از طریق تربیت نیروی متخصص • تربیت فارغ التحصیلان و متخصصان • ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی • نهادینه کردن پژوهش • توسعه ارتباط با صنعت بیمه و ذینفعان

دپارتمان بیمه