فا
EN

اهداف دپارتمان IOT & Big Data

با توجه به اهمیت فراوان اینترنت اشیاء و فراگیر شدن آن در دنیا نیاز به بستری تخصصی جهت آموزش، توانمند سازی و پیاده سازی پلتفرم های اینترنت اشیاء روز به روز بیشتر احساس می شود. دپارتمان اینترنت اشیاء با هدف فرهنگ­سازی و ایجاد یک بستر تخصصی آموزشی در زمینه اینترنت اشیاء فعالیت می کند. اهداف اصلی دپارتمان اینترنت اشیاء عبارتند از:

  1. تبدیل شدن به مرجع تخصصی آموزش اینترنت اشیاء .
  2. ایجاد یک بستر قدرتمند مشاوره و راهنمایی جهت نیازسنجی و اجرای پروژه های اینترنت اشیاء در استان.
  3. اجرای پروژه های مبتنی بر اینترنت اشیاء در صنایع، شهرها، ساختمان های هوشمند، وسایل نقلیه، مراتع و … در خوزستان .
  4. مشاوره و راهنمایی جهت نیاز سنجی مدیریت مصرف انرژی در پروژه های اینترنت اشیاء در استان.
  5. آموزش، مشاوره و راهنمایی جهت نیازسنجی و اجرای پروژه های مدیریت مصرف.
  6. اجرای پروژه های مدیریت مصرف انرژی در صنایع.
  7. آموزش، مشاوره و اجرای پروژه های تولید انرژی به روش های نوین.
  8. برگزاری دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه اینترنت اشیاء و سایر تکنولوژی های روز دنیا در استان و کشور.