فا
EN

چشم انداز دپارتمان بورس

کمک و تسهیل مشارکت سرمایه گذاری عموم از اقصی نقاط کشور در صنایع استان از طرق آموزش ها و دوره های مرتبط (تعالی و رشد استان در زمینه بورس)

ماموریت دپارتمان بورس

کمک به شفاف شدن شرکت های بزرگ و حاضر که منافع اجتماعی را برای استان به دنبال خواهد داشت.

  • مشارکت سرمایه گذاری عموم از اقصی نقاط کشور در صنایع استان
  • توسعه فرهنگی سهامداری و سرمایه گذاری
  • ایجاد اشتغال و ایجاد انگیزه و تشویق نیروی کاری استان و در نتیجه افزایش بهره وری آنان
  • کمک به موتور محرک اقتصادی با ایجاد بحث معافیت مالیاتی که برای شرکتهای پذیرفته شده در بازار ایجاد می شود.

فعالیت های دپارتمان بورس

آگاه سازی جامعه هدف

یکی از نقش‌های اساسی بازارهای مالی انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی است؛ به طورکلی این واحدها شامل دو گروه زیر است:

۱- واحدهای اقتصادی که پس‌انداز دارند اما موقعیتهای سرمایه‌گذاری واقعی  ندارند. خانوارها منبع اصلی مازادهای پس‌انداز هستند. خانوارها معمولاً فرصت سرمایه‌گذاری مستقیم در فعالیت‌های مولد را ندارند، اما پس‌اندازهای آنها می‌تواند به طرف سرمایه‌گذاری‌های مولد سوق داده شود.

۲- واحدهای اقتصادی وجود دارند که امکانات سرمایه‌گذاری دارند اما وجوه لازم را برای انجام سرمایه‌گذاریهای واقعی در اختیار ندارند.

نقش بازارهای مالی آن است که این دو گروه را به یکدیگر نزدیک کند، به گونه‌ای که بتوان وجوه را از واحدهای دارای مازاد پس‌انداز به واحدهای مواجه با کمبود منابع یا کسری پس‌انداز انتقال داد. تأثیر این نقل و انتقالات وجوه فراهم آوردن امکانات سرمایه‌گذاری مولد است. بنابراین ملاحظه می‌شود که در صورت عدم وجود یا ضعف‌های بازارهای مالی امکان تحقق سرمایه‌گذاری‌های مولد در سطح وسیع وجود نخواهد داشت.

موانع ورود به بورس

  • شفاف سازی ( شفافیت مانع از فرار مالیاتی می گردد ).
  • دیدگاه مدیران شرکتها ( نگرانی از تغییرجایگاه و مقام ).
  • عدم اطلاع مدیران شرکتها از مزایای پذیرش در بازارهای بورس و فرا بورس