فا
EN

چشم انداز دپارتمان اشتغال:

معرفی برند و رهبر بودن در ارائه بهترین ارزش ها به و ارتقای سطح اشتغال زایی بخش های خصوصی و دولتی و تعاونی در سطح استان و ملی

ماموریت دپارتمان  اشتغال:

حفظ،ایجاد و توسعه اشتغال پایدار و مولد از طریق  ارائه خدمات مشاوره، آموزش و پژوهش با کیفیت ، اثربخش از طریق الگو سازی و مدیریت دانش با استفاده از نخبگان استانی و ملی

شرح  و عنوان برنامه عملیاتی 

برگزاری دوره های کارآفرینی ومهارتی  ویژه کسب وکارهای خرد

شناسایی واجرای طرح های پژوهشی اولویت دار دستگاه های اجرایی

تدوین بسته آموزشی اشتغال  ویژه کسب وکارهای خرد و زود بازده 

برگزاری رویدادها و همایش های آموزشی وپژوهشی

برگزاری رویداد های کارافرینی ونوآوری (استارتاپ ویکند)

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کارجویان متقاضی استخدام

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی توسعه منابع انسانی

طراحی و اجرای بسته آموزشی در حوزه مشاغل مبتنی بر فناوری اطلاعات

طراحی و اجرای بسته آموزشی در حوزه هوشمند سازی کسب و کار

طراحی و اجرای بسته آموزشی درحوزه کسب وکارهای خلاق ودانش بنیان

 

طراحی و اجرای بسته اشتغال مبتنی بر فعالیت های کارافرینی فناورانه در حوزه کسب وکاهای نوین(حوزه رباتیک ، زیست فناوری ،صنعت هوشمند، کشاورزی هوشمند ، شهر هوشمندو….

 

طراحی واجرای بسته اشتغال مولد مبتنی برکسب وکارهای دانش بنیان و نوآورانه

 

برگزاری رویدادها و همایش های تخصصی کارآفرینی و مشاوره

 

شتابدهی و  جذب سرمایه گذار برای استار تاپ های دارای ایده کاربردی

 

ارائه مشاوره های فنی کسب وکار در حوزه های نوین بازاریابی ، و فروش محصولات

 

انجام خدمات اشتغال کمیته امداددر قالب  نظامات هدایت وراهبری شغلی 

 

انجام خدمات اشتغال سازمان بهزیستی درقالب کلینیک تخصصی کسب وکار 

 

انجام خدمات اشتغال ستاد اجرایی فرمان امام در قالب فعالیت بنیاد اجتماعی برکت

 

ارزیابی وتعیین راهبردهای عملیاتی بر مبنای نقاط ضعف و قوت مولفه های دپارتمان

 تحلیل مستمر محیط دپارتمان و تهیه گزارش از تحلیل ها و پیش بینی ها

تعیین زمان ومنابع لازم برای انجام ماموریت های دپارتمان

تشکیل تیم اجرایی عارضه یابی ،آسیب شناسی اشتغال استان و پیشنهاد راهکار 

 طراحی و اجرای رویدادها و همایش های تحصصی دپارتمان

اطلاع رسانی خدمات و اقدامات سازمان در نشریات و رسانه ها

طراحی واجرای نمایشگاه های تخصصی متناسب با ماموریت های دپارتمان

انجام مقدمات انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادهای اجرای با سازمانها