فا
EN

تحصیلات تکمیلی و دوره های عالی مدیریت

  • POST DBA
  • DBA
  • در سطح کارشناسی ارشد
  • Post MBA
  • در سطح کارشناسی
  • در سطح کاردانی
عنوان دوره نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره ( ترم ) طول دوره ( سال ) تعداد واحد
Post-DBA به زبان فارسی
اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی
۴۹۰
۳
۱٫۵
-
عنوان دوره نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره - ترم طول دوره ( سال ) تعدادواحد
دوره در سطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)
اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی
۵۱۲
۶
۳
۳۲
دوره در سطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA) نفت و گاز با دو گرایش
درسطح
۵۱۲
۶
۳
۳۲
دکترای حرفه ای مدیریت کسب وکار ویژه صنعت خودرو
درسطح
۶۴۰
۶
۳
۴۰
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره - ترم طول دوره - سال تعدادواحد
MBA- مدیریت بازرگانی
۵۴۴
۴
۲
۳۴
MBA- مدیریت معدن و صنایع معدنی
۴۸۰
۳
۱٫۵
۳۰
EMBA - مدیریت اجرایی
۷۰۴
۵
۲٫۵
۴۴
MBA - بازار سرمایه
۶۹۲
۳
۱٫۵
۵۶
MBA- بازاریابی استراتژیک
۶۴۰
۴
۲
۴۰
MBA - مدیریت پروژه
۶۵۶
۴
۲
۴۱
MBA - مدیریت کسب و کار هوشمند و تحول گرا (MITM)
۶۴۰
۴
۲
۴۰
MBA-مدیریت منابع انسانی
۶۴۰
۴
۲
۴۰
MBA - مدیریت مالی
۶۵۶
۴
۲
۴۱
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره ( ترم) طول دوره ( سال ) تعداد واحد
Post MBA- معامله گری بازارهای مالی از طریق تحلیل سنتیمنتال
۹۰
-
-
-
Post MBA در کاربرد روانشناسی صنعتی – سازمانی در مدیریت
۱۰۰
۱
۰٫۵
۶
Post MBA- اجتماع‌سازی برای کسب‌وکار
۱۰۰
۱
۰٫۵
۶
Post MBA - مدیریت پروژه
۱۲۰
۱
۰٫۵
۷٫۵
Post MBA - هوشمندی کسب و کار (BI)
۸۰
۱
۰٫۵
۵
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره ( ترم ) طول دوره ( سال ) تعداد واحد
دوره در سطح کارشناسی ناپیوسته حسابداری
۶۴۰
۴
۲
۴۰
دوره درسطح کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
۵۲۸
۴
۲
۳۳
عنوان دوره ساعت آموزشی طول دوره ( ترم ) طول دوره ( سال ) تعداد واحد
دوره درسطح کاردانی مدیریت بازرگانی
۵۴۴
۴
۲
۳۴
دوره در سطح کاردانی حسابداری
۶۵۶
۴
۲
۴۱

ویژگی های دوره های عالی

مستندات وفرم ها