دوره آموزش مجازی نمایندگی بیمه (ویژه متقاضیان دریافت کد نمایندگی)

فراخوان ثبت نام در دوره ی مجازی

نمایندگی بیمه

ویژه متقاضیان دریافت کد نمایندگی

با ارائه گواهینامه مورد تایید بیمه مرکزی

با مجوز وتحت نظارت مستقیم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

محتوای دوره

بازاریابی بیمه / حقوق بیمه / مدیریت ریسک

مقررات نمایندگی بیمه و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه

سایر دروس تخصصی بیمه ای مصوب بر اساس آیین نامه شماره ۷۵ نمایندگی بیمه

آشنایی با قانون و مقررات عمومی

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

پیش ثبت نام

بزودی با شما تماس می گیریم