فا
EN

تفاهم نامه با‌‌ صدا و سیمای استان خوزستان

مدیریت صنعتی خوزستان مطرح کرد؛
جهش تولید، ادامه مسیر رونق تولید است برجسته سازی ظرفیت‌های داخلی در اولویت برنامه سازی صدا و سیمای خوزستان است

مدیرکل صدا و سیمای خوزستان در دیدار با مدیر سازمان مدیریت صنعتی خوزستان مطرح کرد؛نامگذاری جهش تولید، ادامه مسیر رونق تولید است و برجسته سازی ظرفیت‌های داخلی در اولویت برنامه سازی صدا و سیمای خوزستان قرار دارد.

 صبح امروز پنج شنبه چهارم اردیبهشت ماه جاری یداله مهرعلی‌زاده مدیر سازمان مدیریت صنعتی خوزستان در زمینه تشکیل ستاد جهش تولید با مسلم رحیمی مدیرکل صدا و سیمای مرکز خوزستان دیدار و گفت و گو کرد.

در این نشست مدیر کل صدا و سیمای خوزستان با اشاره به تشکیل ستاد جهش تولید در صدا و سیمای مرکز خوزستان گفت: رهبر انقلاب با تاکید بر نیاز قطعی کشور به تولید، خطاب به دست‌اندرکاران تاکید کردند: «جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به ‌وجود‌‌ آید.

رحیمی با تاکید بر تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره جهش تولید و نامگذاری سال ۹۹ افزود: نامگذاری یک دهه اخیر سال ها توسط رهبر انقلاب اسلامی حاکی از اهمیت حوزه اقتصاد و نیز تولید به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور است.

این مقام مسئول ادامه داد: نامگذاری جهش تولید، ادامه مسیر رونق تولید است و با توجه به شعار سال ۱۳۹۷ « حمایت از کالای ایرانی» و شعار سال ۱۳۹۸ ، « رونق تولید»، طبیعتاً بسیاری از راهبردها و راهکارهای اتخاذ شده برای برنامه‌سازی در صدا و سیمای خوزستان بسیار مفید، تاثیر گذار و کارآمد است.

رحیمی همچنین با بیان اینکه برخی از راهکارهای عملیاتی برای تحقق شعار «جهش تولید» در حوزه‌های صدا، سیما، فضای مجازی، خبر و پژوهش شبکه استانی مرکز خوزستان در حال انجام اسنت، یادآور شد: پرهیز از شعار زدگی در تحقق شعار سال و تاکید بر عملیاتی کردن جهش تولید یکی از اصول اساسی است.

مدیر کل صدا و سیمای خوزستان همچنین بیان کرد: نامگذاری سال ۹۹ به عنوان سال جهش تولید نشان از این دارد که همچنان اولویت اصلی کشور اقتصادی است و حتی در قضیه کرونا هم نشان داده شد که افزایش توان تولید داخلی می تواند در مدیریت بحران ها نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

مدیر سازمان مدیریت صنعتی خوزستان هم در این دیدار گفت: برای تحقق جهش تولید حتمن می بایست جامعه هدف خودرا در تبیین، تغییر نگرش و رفتار به چند گروه اعم از مردم، واحد‌های تولیدی،بنگاه‌های اقتصادی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی تقسیم کرد و متناسب با هرگروه برنامه‌های خود را تنظیم کنیم.

وی با بیان اینکه می بایست مفهوم جهش تولید و اقتصاد مقاومتی را برای عموم جامعه تبیین کنیم، تاکید کرد: همچنین حتما می بایست منویات و دغدغه‌های مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد کشور و به ویژه نقش پر رنگ تولید در صدا و سیمای خوزستان برای مردم بازگو شود.

مهرعلی زاده در ادامه با اشاره به اینکه با تحقق و عملیاتی کردن شعار جهش تولید سطح اشتغال کشور ارتقا می یابد، یادآور شد: همچنین با تحقق این مهم رفاه عمومی مردم، محیط کسب و کاربهبود خواهد یافت و قابلیت ها و ظرفیت های واقعی کشور با اقتصاد بدون نفت محقق می شود.